For nordmenn

Ambassaden i Guatemala er under avvikling, med følgende endringer i ansvarsområder, tjenester og bistand til nordmenn i Mellom-Amerika: Les mer

Kunngjøringer og relevant informasjon for nordmenn som befinner seg i Mellom-Amerika

Informasjon om politiske og økonomiske forhold, samt informasjon om forhold som angår reiser i Mellom-Amerika.

Om den Norske Ambassaden i Guatemala, dens virke og ansatte

Norske helsemyndigheter har publisert helsefaglige reiseråd til gravide om utbrudd av zikafeber. Les mer

Foto: www.joc.com.

Norske næringslivsinteresser kan her finne informasjon og referanser til kontakter og eksisterende norsk engasjement i Mellom Amerika. . Les mer

Foto: www.udi.no.

Dersom du ikke har bodd i Norge i til sammen to år, eller i Norden i til sammen minst syv år mister du automatisk ditt norske statsborgerskap når du fyller 22 år. Som botid regnes sammenhengende opphold av minst seks måneders varighet. Les mer

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass. Les mer